قوانین شرکت در رویداد هم نت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

۱. کلیه پذیرفته شدگان در رویداد هم نت ICT می‌بایست طبق برنامه زمانبندی در کلیه پنل‌های آموزشی و کارتیمی شرکت نمایند.
تبصره: صدور گواهی شرکت در رویداد مبنی بر حضور به موقع و کامل در تمام برنامه های رویداد هم نت می‌باشد.

۲. پذیرش تنها در روزهای ۱۵ آذرماه (از ساعت ۱۷ الی ۲۴ در محل اسکان برای افراد سایر استان‌ها) و ۱۶ آذرماه (از ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح در محل برگزاری رویداد) انجام می‌گیرد.
تبصره: با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه (ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه شنبه ۱۶ آذرماه) رأس ساعت مقرر جهت انجام پذیرش حضور یابید.

۳. با توجه به محدودیت در ارائه امکانات رفاهی حضور همراه به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.
۴. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در زمان پذیرش و کارت پذیرش رویداد در طول مدت برگزاری الزامی می‌باشد.
۵. مسئولیت حفاظت و نگهداری از وسایل شخصی بر عهده شرکت کنندگان می‌باشد.
۶. در صورت لزوم (طبق نظر کارشناسان) ساختار تیم های پذیرش شده در رویداد تغییر یافته و با افراد جدید تکمیل میشود.
۷.تمام شرایط حاکم بر رویداد مبتنی بر قوانین مالکیت فکری می‌باشد و ارائه ایده ها، حقوقی را برای شرکت کنندگان به همراه ندارد.