soleimani 

کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ۱۴ سال تدریس در دانشگاه ، ۱۸ سال فعالیت حرفه ای حسابداری شامل ۷ سال فعالیت در حوزه حسابداری مدیریت ، تحلیل صورت های مالی و تهیه طرح تجاری (Business Plan ) با استفاده از نرم افزار comfar ، مدرس ارزیابی مالی طرح های سرمایه ای و آموزش نرم افزار comfar در شرکت مخابرات ایران.