myPicture

تحصیلات : لیسانس نرم افزار


سوابق مدیریتی:
مدیرکل کنترل استراتژی فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران
مدیرفناوری استان اصفهان
رئیس اداره طرح و مهندسی دیتا


سوابق و پروژه ها:
تدوین پروژه استراتژی فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران  با همکاری شرکت TechMahindra
مدیر بخش فرایندهای طرح تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران با همکاری با شرکت France Telecom (Orange)
همکاری در طراحی و اجرای پروژه مترو اترنت استان
عضویت در کارگروه های IN, NGN, IPTV, …