در این مرحله تیم ها در فضایی دوستانه به توسعه ایده خود می پردازند. همچنین با همراهی تسهیلگران به فعالیت تیم ها جهت دهی شده و مشاوران علمی و فنی، تجربیات و دانسته هایشان را در اختیار اعضای تیم ها قرار می‌دهند تا تیم کار خود را به بهترین نحو پیش ببرد. در این مدت فعالان  و متخصصان حوزه ICT جهت ارائه اطلاعات کاربردی به تیم ها، با آنها همراه خواهند بود.